Technologie snižování emisí VOCŘešíme problematiku emisí těkavých organických látek (VOC – volatile organic compounds) z výrobních procesů. Ke každé poptávce a ke každému projektu přistupujeme individuálně. Naší prioritou je dodávka investiční a provozně nejekonomičtější varianty řešení. Veškeré nabízené technologie dodáváme na klíč, včetně záručního a pozáručního servisu.


Technologie snižování emisí těkavých organických látek (VOC)Kotva #termicka-regenerativni-oxidace

Termické oxidace s regenerací odpadního tepla (RTO)

Systémy RTO využívají technologii regeneraci odpadního tepla obsaženého ve vystupujícím vyčištěném odplynu. Tepelná účinnost až 95% přináší nízkou spotřebu podpůrného paliva a to i při relativně nízkých koncentracích těkavých organických látek (VOC) v odpadním plynu.

Technologie RTO se vyznačují následujícími vlastnosti:

 • Nízkou spotřebou podpůrného paliva
 • Širokým regulačním rozsahem
 • Možnost autotermního provozu (bez spotřeby podpůrného paliva)
 • Možnost provozu bez plamene (s vypnutým hořákem)
 • Dlouhá životnost keramické vyzdívky
 • Nenáročnost na provoz a údržbuKotva #termicka-rekuperativni-oxidace


Termická oxidace s rekuperací odpadního tepla (TO)

Technologie přímého spalování vhodná především pro spalování odpadního plynu s vyšší koncentrací těkavých organických látek. Pro snížení spotřeby paliva je doplněn trubkový výměník pro předehřev odpadního a spalovacího vzduchu.


Kotva #kataliticke-spalovani-s-regeneraci


Katalytické spalování s regenerací / rekuperací odpadního tepla (RCO/CO)

V případě předem přesně stanovených podmínek a vlastností odpadního plynu je možné technologie RTO a TO doplit katalyzátorem. Díky katalyzátoru dochází k oxidaci VOC za nižších teplot což zaručuje nižší provozní náklady. Technologie s katalyzátorem dosahují autotermního provozu při nižších vstupních koncentrací VOC v odpadním plynu.Kotva #zachyt-aktivnim-uhlim


Záchyt na aktivním uhlím

V případě zájmu nabídneme řešení formou prostého záchytu VOC na patrony s aktivním uhlí. Taktéž můžeme zajistit regeneraci již použitého aktivního uhlí, popřípadě rozbory a stanovení aktivního povrchu.Kotva #zakoncertovani-na-zeolitovem-koncentratoru-s-kontinualni-desorpci

Zakoncentrování na zeolitovém koncentrátoru s kontinuální desorpcí

Technologie vhodná především pro lakovny jako alternativa k záchytu na aktivním uhlí. Zeolitový koncentrátor pracuje na principu kontinuální sorpce a desorpce. Na povrchu zeolitového koncentrátoru dochází k zakoncertování těkavých organických látek, koncentrátor je na základě vstupní koncentrace VOC doplněn termickým spalovacím zařízením s rekuperací nebo regenerací odpadního tepla.

Hlavní výhody zakoncentrování odpadního plynu na vrstvě syntetických zeolitů oproti často preferovanému záchytu na vrstvě aktivního uhlí:

 • Nízké provozní náklady
 • Požární bezpečnost
 • Možnost filtrace vlhké vzdušiny z procesů mokrých lakoven
 • Dlouhá životnost
 • Nenáročná údržbaTechnologie OEP Solution s.r.o. najdou uplatnění v široké oblasti průmyslové výroby, především:

Chemický průmysl
Potravinářský průmysl
Tiskařské stroje
Farmaceutický průmysl
Technologie povrchových úprav
Cihlářský průmysl
Automobilový průmysl

V případě řešení problematiky emisí těkavých organických látek VOC se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám nabídneme:

Dodávku technologie na klíč
Repase a generální opravy stávajících zařízení
Pravidelné servisy vyhrazených plynových zařízení
Dodávky náhradních dílů
Montážní práce
Projektové práce
Poradenství, konzultace


Nepodceňujme vliv emisí těkavých organických látek na životní prostředí.